VTuber-ON 1st 同人即賣會 – 同人組織介紹

組織圖
 樂弦小屋

 

檔位類形 全檔
組織名稱 樂弦小屋
參展組織列表編號 C09 C10
VTuber頻道名字
Facebook專頁 https://www.facebook.com/LokYinHouse
Twitter專頁 https://twitter.com/lokyinhouse
Instagram專頁 https://www.instagram.com/lokyinhouse/
組織網站
作品分區 Hololive – Hololive (JP , ID , EN)

 

同人組織 / 頻道的自我介紹
這裡是樂弦小屋,是由兩人組成的香港同人組織。
作品大多是男性向,這次有Hololive的新刊呢!